PUTKIREMONTTI -blogi taloyhtiöstä

PUTKIREMONTTI -blogi taloyhtiöstä

2011/03/09

Taloyhtiöiden ja rakennusalan yhtenevä tila

Molemmat osapuolet ahnehtivat halvalla pienin kustannuksin maksimaalista voittoa ja remontin helppoutta! Ongelmia tuottaa molempien osapuolten tekijöiden samankaltainen moraali: omien etujen ajaminen, toisten hyväksikäyttö, lakien noudattamatta jättäminen ja vastuuttomuus.

Yleensä hallituksilla ei ole tarvittavaa kykyä arvioida ongelmia, koska niihin ei jakseta perehtyä eikä omaa arviointikykyä ole. Täällä hallitus ryhtyi toimeen, mutta voimavarat ja tietämys eivät riittäneet ja toimintatavat ovat vanhakantaiset. Taloyhtiön hallitus antoi remontin päätösvallan isännöitsijälle ja valvojalle ja se johti siihen, että useat tahot pääsivät taloyhtiöstä hyötymään. Ei kerrottu asukkaille mitään sopimusten sisällöstä, jolloin mm. ylimääräisiä laskuja voitiin osakkailta periä. Remontti valmistui 1,5 vuodessa suunnitelmineen, ja suunnittelusta maksettiin lähes sama summa kuin lisätöistä, jota ei edes paljoa tehty.

Varsinainen Hölmölä
"Taloyhtiöhän on varsinainen Hölmölä", tällä sanalla minulle tätä taloa arvioidaan. Mutta hölmömpiäkin on, sillä eräässä taloyhtiössä oli nostettu remonttilaina vaikka mitään remonttia ei edes tehty. 
Jotain suuresti huoletonta on taloyhtiöiden hoidossa! 

Ei kommentteja: