PUTKIREMONTTI -blogi taloyhtiöstä

PUTKIREMONTTI -blogi taloyhtiöstä

2011/01/28

Vastaukseni parkkivalvonnan maksuvaatimuksiin

Osakkaana eli kiinteistönhaltijana vaadin selvitystä seuraavista taloyhtiön pysäköintivalvontaan liittyvistä asioista:
Asunto-osakeyhtiölaki
Sopimus, joka tuottaa etua ulkopuoliselle yhtiölle osakkeenomistajien kustannuksella, ei ole palvelua, joka on tilattu omistajien tahdosta ja tarpeeseen. Se on siksi asunto-osakeyhtiölain vastainen. Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käyttävät ylintä päätösvaltaa yhtiökokouksessa. Tätä valvontasopimusasiaa ei ole siellä käsitelty.

Sopimusosapuolet
Valvontafirma perustelee maksuvaatimusta sopimuksellaan kiinteistönhaltijan kanssa? Keitä taloyhtiötapauksessa ovat sopimuksen osapuolet? Olen tämän taloyhtiön kiinteistönhaltija, enkä ole tehnyt ko. sopimusta heidän kanssaan.

Kuka on kiinteistönhaltija?
ParkkiPate vastaa reklamaatioon: ”En usko, että olette kiinteistönhaltija – tämähän tarkoittaisi, että hallinnoitte koko taloyhtiötä.
Verottajan mukaan: "Kiinteistönhaltijalla tarkoitetaan kiinteistön omistajaa, vuokralaista tai muuta tahoa, joilla on oikeus käyttää kiinteistöä." Olen osakkeenomistaja kyseisessä asunto-osakeyhtiössä, eikä sopimusta ole solmittu asunto-osakeyhtiölain mukaisesti yhtiökokouksessa.

Tieliikennelain noudattaminen yksityisen kiinteistön alueella
Parkkipate (Suomen Aluevalvonta Oy) vastaa reklamaatioon: ”Nyt kysymyksessä olevassa kiinteistössä on kiinteistön haltija ilmoittanut selkeästi asetetuilla kylteillä pysäköinnille asettamansa sopimusehdot, joissa on ilmoitettu ehtojen vastaiseen pysäköintiin liittyvästä valvontamaksusta.”
Tieliikennelaki yksityisalueen pysäköinnistä sanoo: "Pysäköintiä koskevat määräykset yksityisellä alueella on ilmaistava selvästi havaittavalla tavalla. (27.6.2003/621)"

"Kiinteistön alueella merkeistä päättää ja vastaa kiinteistö ja sen puolesta hallitus, isännöitsijä, kiinteistönhoitaja tai vastaava. Mikäli asia riitautetaan, kysymyksen merkkien lainmukaisuudesta ratkaisee käräjäoikeus"

Hallituksen tilaajavastuu
Olen kysynyt hallitusjäseneltä marraskuun alussa sopimusasiasta ja tieliikennelain noudattamisesta talon tontilla. Hän kertoi, että talon alueella on kolme samansisältöistä pysäköintikylttiä. Kun väitin, että kolmannessa on eri teksti, asia luvattiin selvittää ja informoida. Vastausta ei ole kuulunut. Mitä hallitus on luullut tilaavansa?

Tiedotus
Hallitus ei informoinut sopimuksen sisällöstä osakkaille sen solmittuaan. Sopimuksen tiedotus ei täytä asunto-osakeyhtiölain yhdenvertaisuuspykälää.
Tiedotusvastuu jätettiin ParkkiPatelle, joka ei kertonut mitään kiekon käyttöpakosta. Muuttunut käytäntö on tullut kaikille yllätyksenä.
Ilmoitustaulu kertoo monin eri tavoin pysäköintiin liittyvistä asioista. Mitä niistä pitää uskoa?

Toimeksiantosopimuksen ehdot
Valvojaa ei ole näkynyt alueella enää marraskuun puolivälin jälkeen. Toimivatko sopimusehdot, jos valvoja ei käy paikalla? Sitä ei voi sanoa 24 t/vrk valvontapalveluksi. Saadakseen franchising -yhdistyksen ehtojen mukaisen luvan, se tarvitsee yrittäjiä tietyn määrän. Pitääkö ParkkiPate listoillaan siksi alueyrittäjää, joka ei toimi enää pysäköintivalvojana?

Mitä tarkoittaa käytännössä 24 tunnin kiekkoparkki? Vaaditaanko siinä vain kiekon käyttöä 24 tunnin ajan vuorokaudessa? Rajoittaako se parkkeeraamista seuraavan päivänkin ajan, kun 24 tunnin jälkeen tulee uusi vuorokausi ja sitä koskee uusi 24 tuntia... Mitä ongelmaa taloyhtiössä valvotaan vieraiden 24 tunnin kiekkorajoituksella, jos samalla ei rajoiteta esim. päivien määrää tai sitä, milloin voi tulla paikalle uudelleen?
Jos auto on hieman väärässä kohdassa (kun lumi peittää merkit) ja siinä ei ole kiekkoa, onko valvontamaksu 80 euroa?

Pysäköintivalvontamaksut on hylättävä, koska toimeksiantosopimus on kyseenalaisesti solmittu, sekava ja salattu, eikä se täytä asunto-osakeyhtiölain eikä tieliikennelain vaatimuksia!

Ei kommentteja: