PUTKIREMONTTI -blogi taloyhtiöstä

PUTKIREMONTTI -blogi taloyhtiöstä

2011/01/20

Yksityisiä pysäköintifirmoja ei valvo kukaan

Etelä-Suomen Sanomissa oli 20.1.2011 mainitun otsikon mukainen juttu yksityisten parkkifirmojen valvonnan puutteesta. Siinä ihmeteltiin näiden firmojen maksukäytäntöjä ja erityisesti sitä, ettei niitä tavoita palautetta varten, koska maksulapussa on vain nettiosoite (jos sitäkään). Yksityinen pysäköintivalvonta ei kuulu aluehallintoviraston valvottavaksi eli aville. Se on ns. villiä toimintaa, ja aluehallintoviraston lakimiesten mielestä sitä ohjaamaan tarkoitettu lakiesityskin on huono ja joutunee uuteen valmisteluun, mainitsee lehti. Jutun yhteydessä oli kuva ja maininta SuomiPark Oy:n kyltistä, joka valvoo erään parkkihallin tiloja. Minä kerron taloyhtiön yksityispihasta.

Julkisoikeudellinen vai yksityisoikeudellinen saatava
"Oikeat pysäköintisakot", jotka ovat yleensä valtion tai kunnan maksuja, voidaan (suoraan) ulosmitata, sillä ne ovat julkisoikeudellisia saatavia. Yksityinen pysäköinninvalvontamaksu on yksityisoikeudellinen saatava. Sen katsotaan olevan osapuolten sopimuksen mukainen maksu, jossa molemmilla osapuolilla on "oikeuksia". Yksi oikeus on reklamaation eli palautteen tekeminen.
Autoilijat puhuvat sakosta, mitä se ei ole! Herranpelko laittaa autoilijan heti syyttämään parkkivalvojaa, joka koetaan auktoriteetiksi. On hyvä antaa mielikuvien tehdä tehtävänsä ja jättää asia informoimatta. Vaillinainen informaatio johtuu lehden mainitsemasta valvonnan ja sääntöjen puutteesta, mutta myös autoilijoiden ja kiinteistönhaltijoiden tietämättömyydestä sopimuksen luonteesta ja sen osapuolten vastuusta. Firmat vaikeuttavat reklamaation tekemistä, koska se aktivoi asiaa tietämättömän maksamaan.

Reklamaatio
Nykyiset väliaikaispäätöksen perusteella (lopullista lakia vasta valmistellaan) toimivat pysäköintivalvontafirmat, joita on jo useita kymmeniä, kauppaavat palvelua vapaan markkinatalouden tyyliin kuin kiertävät pölynimurikauppiaat maaseudulla. 
Ne mainitsevat nettisivullaan, kuten ParkkiPate, maksun olevan yksityisoikeudellinen saatava. Lisäten reklamaatiokohdassa valitusmahdollisuudesta: ”Jos olet saanut valvontamaksun mielestäsi aiheetta, voit tehdä asiasta kirjallisen reklamaation 14 päivän kuluessa valvontamaksun päiväyksestä. Aiheeton reklamaatio saattaa aiheuttaa huomattavia lisäkuluja.”

Ilmaise tyytymättömyytesi kirjallisesti
Ennen väliaikaispäätöstä eräs pysäköintivalvontafirma ilmoitti asian tarkemmin:
”Mikäli ette ilmaise tyytymättömyyttänne kirjallisesti ja jätätte valvontamaksun suorittamatta, ryhdymme perintätoimiin suorittamattoman valvontamaksun osalta. Koska yksityisen firman valvontamaksu on yksityisoikeudellinen saatava, tapahtuu sen perintä viime kädessä käräjäoikeudessa ajettavalla kanteella. Näin menetellään myös kirjallisten riitautusten osalta, jolloin teillä on mahdollisuus saattaa maksusta kieltäytymisenne perusteet tuomioistuimen ratkaistavaksi. Tällöin oikeus määrää myös perintäkulujen ja kanteen nostamisesta aiheutuvien kulujen korvaamisesta.”

Yksityinen pysäköinninvalvontamaksu on siis sopimusosapuolten välinen maksu. Maksun saajalla, - joka määritellään olevan valvontasopimuksen toinen osapuoli, on oikeus valittaa maksumääräyksestä. Maksun antaja ei voi viedä asiaa suoraan eteenpäin käräjäoikeudessa ulosottoon, ennen kuin selvittämättömät asiat selvitetään oikeudessa.
Reklamaatio kannattaa tehdä ehdottomasti viimeistään maksumuistutuksen saatuaan, ja silloin voi lisätä huomautukseen osoitetietojen puuttumisen valvontamaksulapusta, ehdotti tekemään aluehallintoviraston ylitarkastaja Timo Korhonen lehdessä. Viime kädessä maksun oikeellisuuden ratkaisee käräjäoikeus, jomman kumman osapuolen kanteesta, lopettaa lehti tarinan.

Minusta valvontabisnes on yhtä kylmää kuin ensimmäinen grillimakkara festivaalialueella, ja aihe sopii putkiremonttiblogiini täsmälleen samoista syistä kuin taloyhtiöremontti, joka hankittiin kuin "sika säkissä".

Ei kommentteja: