PUTKIREMONTTI -blogi taloyhtiöstä

PUTKIREMONTTI -blogi taloyhtiöstä

2010/09/18

Isännöitsijätesti

Tämän talon isännöitsijä aloitti taloyhtiössä kesäkuussa 2006 ja koko remontti oli valmis kahden vuoden kuluttua. Uusi isännöitsijä olisi kannattanut ensin ”testata”.

Tarjouspyyntöjen tarkastus. Isännöitsijät käyttävät usein samoja firmoja ja valvojia talon korjauksiin. Töiden kilpailuttaminen on silloin usein ”lumekilpailuttamista”. Sitä voi epäillä, kun isännöitsijä sanoo lähettäneensä tarjouspyyntöjä kahdelle ja vain yhdeltä tuli vastaus. Hallituksen jäsenten kannattaa soittaa tuolle toiselle ja kysyä, onko tarjouspyyntöä häneltä edes pyydetty? Yhtiökokouksessa isännöitsijä sanoi, että vain yksi tarjous on tähän mennessä tullut kuntoarvion teosta, vaikka kahdelle lähetettiin. Tälle vuodelle on PTS suunnitelmalle tarkka summakin jo budjetoituna. Tietenkin sama valvoja joka on v. 2006 kuntoarvion tehnyt ja toimi asiantuntijana remontissa.
Kannattaa pyytää aina useampi kuin vain kaksi tarjousta! Isojen remonttien yhteydessä tarjoukset kannattaa pyytää lähettää suoraan puheenjohtajalle ja ne avataan vasta kokouksessa.

Periaate työssään. Kävin tutustumassa isännöitsijään, kun muutin tähän taloon. Kysyin periaatteita energiasäästöön ja talon kehittämiseen sen suhteen. Hän ei pitänyt niitä tärkeinä. Olin yllättynyt.

Käy kuuntelemassa, mitä isännöitsijä kertoo yhtiökokouksessa ja miten vastaa kysymyksiin. Tarkasta kotiin tultuasi tileistä ne kohdat, mitä ei kerrottu. Vertaa niitä edellisvuosien papereihin. Onko suuria muutoksia joita ei mainittu?
Ehdotukset. Hän ehdottelee kokouksissa rahojen käyttöä tai valvojien palkkaamista. Tuo esille asioita, jotka on pakko tehdä, kuten yhtiöjärjestyksen muutos, mitä ei hallitus ollut  pohjustanut. Ainoa kuvaus talon tilanteesta on, että tämä maksu ei ole vielä noussut ja tämä nousee ensi vuonna 40 %. Asiasisältö kertoo, että taloyhtiön hallintotapa on ajelehtiminen. Tuskin hallituksellakaan mitään strategioita tulevaisuudelle on, joten he sopivat yhteen. 

Isännöitsijä käyttää ns. mielipidevaikuttamista vastaten aina ensimmäisenä kysymyksiin, joita osakkaat esittävät. Tämä tehoaa taloyhtiöissä, joissa ei tietotaitoa osakkailla ja hallituksen jäsenillä asioista ole. Tittelit tehoavat myös vanhoihin ihmisiin. Jos isännöitsijä toimii yhtiökokouksessa sihteerinä, hän ei saa olla samalla puheenjohtaja ja johtaa puheita. Isännöitsijän puheoikeus kokouksissa ei tarkoita osakkaiden mollaamista tai heille naureskelua, eikä osakkaiden asiapyyntöjen käsittelemättä jättämistä. Hallituksen tulee kantaa vastuu isännöitsijän toimista ja valvoa ja ohjeistaa hänen työskentelyään.

Hallituksen selän takana toimiminen. Tällä tarkoitetaan asioita, joita isännöitsijä päättää ilman hallituksen päätöstä asiasta. Hallituksen selän takana toimivat myös osakkaat, jotka pyrkivät omia etujaan ajamaan ennen kokouksia.

Isännöintiliiton säännöt. Jos isännöitsijä käyttää lyhenteitä AIT, ISA, ITS-TEK, hän on isännöitsijäliiton jäsen. Katso sivulta www.isa-yhdistys.org, onko nimi listassa. Jos on, häntä velvoittavat liiton säännöt. Sivustolla on mm. Hyvä isännöintitapa – linkki. Hallitus voi tehdä isännöitsijästä liittoon ilmoituksen, sillä liitto valvoo heidän toimiaan. Harvoin isännöintiliitto hyväksyy valituksia (tapauksia on luetteloitu sivustolla). Isännöitsijä voidaan myös poistaa yhtiökokouksesta esim. keskustelun ajaksi, jos osakkaat näin haluavat. Hänen läsnäolonsa ei ole pakollinen.

Liiton suositus. Kun kysyin liittojen ammattilaisilta, miten valitaan hyvä isännöitsijä, he vastasivat että he eivät suosita yksityisyrittäjiä, sillä nämä eivät pysy alan muutoksissa mukana, eivät kouluttaudu itse tai kouluta taloyhtiöiden hallituksia. Kun taloyhtiö tekee ison remontin, on tietotaitoa myös isännöitsijätoimistoissa laajemmin.
Liitot järjestävät uuteen lakiin tutustumiskoulutuksia ja useat hallitusten jäsenet ovat sellaisia käyneet. Hyvin vähän koulutusta tarjoavat yksityiset isännöitsijät omille hallituksilleen. Jos isännöitsijä toimii jonkun firman alaisena, voi hänestä valittaa sen johdolle, koska firmoille maine on tärkeää.
Yksityisyrittäjiksi siirtyvät usein erilaiset rötösherrat, kuten entisen taloyhtiöni työpaikastaan irtisanottu isännöitsijä, joka on perustanut oman toimiston erään toisen isännöitsijän kanssa, joka tässä taloyhtiössä oli kavaltanut rahoja! Piiri pieni pyörii.

Jos isännöitsijä tekee mitä huvittaa ja kohtelee talon asukkaita huonosti, on hallitus tietämätön vastuustaan, sillä hän on hallituksen alainen! Valitukset kannattaa osoittaa hallitukselle. Jos hallitus ei kuuntele, voivat osakkaat tehdä kirjallisen tarkastuspyynnön taloyhtiön ja isännöitsijän toimista 10 % osakkeitten lukumäärällä.

Ei kommentteja: