PUTKIREMONTTI -blogi taloyhtiöstä

PUTKIREMONTTI -blogi taloyhtiöstä

2010/09/09

Miksi hallitukseen ei haluta?

Suuri ongelma remonttiin ryhtymisessä on taloyhtiöiden asiantuntemuksen puute. Hallituksen kokoonpano on siksi tärkeä asia. Kannattaa valita monipuolinen hallituskokoonpano tai ainakin työryhmä, joka perehtyy aluksi siihen, mitä remontti tarkoittaa. Hallitus kannattaa ensin putsata ja etsiä vastuunsa tuntevia siihen. Vanhoilla menetelmillä ei nykyajassa pärjää.


On ymmärrettävää, etteivät ihmiset ole kiinnostuneita hallitusjäsenyydestä tai kokouksista, jos hallitus sanelee päätöksiä, hallintotapa on vanhanaikainen, eikä lakia noudateta. Jos hallitus ei kohtele osakkaita tasavertaisesti tai osakkaiden pyytämiä asioita ei kokouksissa käsitellä, eikä tarvittavia asiakirjoja anneta, on kuin törmäisi betoniseinään.
Hallitus käyttäytyy ylimielisen välinpitämättömästi. Kuka järkevä voi sellaiseen haluta mukaan?

Etuoikeutettujen valta
Usein talon hallitus on tietyn rapun joukkoa, jotka huolehtivat lähinnä omista asioistaan ja eduistaan. Saman rapun muut asukkaat ovat klikkiytyneet ympäröiväksi sisäpiiriksi. Kokouksissa tämä porukka on hiljaa kuin ”yhteisestä päätöksestä”, asioita johdatellaan ja sovitaan hallituksen selän takana. Talon muut asukkaat ovat kuin toisen talon ihmisiä. Heitä ei kuunnella, hoitakoot itse ongelmansa ja remonttipulmansa.

Mikä ylläpitää systeemiä?
Etuoikeutetut haluavat pitää vallan ”omalla porukalla”. He tietävät, että talossa on ollut hallituksen vastuuongelmia, mutta eivät ole vaatineet hallituksen eroa. He huolehtivat omista eduistaan näinkin. Osa asukkaista on aluksi yrittänyt vaikuttaa, osa on muuttanut. Yleinen arvio taloyhtiöasioiden kiinnostuksen puutteeseen on se, että ihmisillä ovat asiat (talous) liian hyvin. Ei ole jouduttu vielä maksamaan tarpeeksi vahingoista tai edut jäseneksi ryhtymiseen ovat huonot.

Strategian muutos
Taloyhtiöiden ongelma ei ole kuitenkaan hallituksen jäsenmäärä. Klikeistä ei päästä vain muutamaa ihmistä vaihtamalla. Tarvitaan suurempi, koko taloyhtiön strategian muutos, jossa kaikkien hyvinvointi tunnustetaan ja kollektiivista vastuuta opitaan sitä kautta kantamaan. Tekeekö sen muutaman vuoden kuluttua saapuva uusi väki, joka ottaa vallan uudelle ryhmälle. Vaikuttaako tavoitteisiin se, kun talossa vuokralaiset lisääntyvät ja itseään kunnioittavat osakkaat muuttavat pois, taloyhtiö heikkenee. Kukapa nyt haluaisi asua kuin rangaistuslaitoksessa, vailla oikeuksia.

Ei kommentteja: