PUTKIREMONTTI -blogi taloyhtiöstä

PUTKIREMONTTI -blogi taloyhtiöstä

2010/07/01

Laki muuttuu, oletko tietoinen

Mitä pitäisi tietää asunto-osakeyhtiöstä?
Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7.2010.
Jos et tiedä miten se vaikuttaa, katso http://www.isannointiliitto.fi/taloyhtiolle/asuntoosakeyhtiolaki/
Sieltä löytyvät kohdat
  • Osakkaan tietopaketti
  • Hallituksen tarkistuslista
  • Mikä muuttuu
Perustietoa asunto-osakeyhtiöstä:
  • Ylin valta taloyhtiössä on osakkailla yhtiökokouksessa. Hallituksen jäsenet valitaan kokouksessa heidän keskuudestaan.
  • Hallitus toteuttaa yhtiökokouksen päätöksiä ja on vastuussa sille. Hallituksen tulee toimia huolellisesti ja valvoa sopimusten ja päätösten noudattamista.
  • Hallitus palkkaa isännöitsijän hoitamaan taloyhtiön tiliasioiden ja kiinteistön hoidon  sekä muita tarvittavia käytännön tehtäviä. Hänen toimiensa valvonta ja ohjeistus on hallituksen vastuulla. "Isännöitsijän tulisi hoitaa asunto-osakeyhtiötä hallituksen kanssa samoin kuin pörssiyhtiössä toimitusjohtaja yhtiötään niin, että pörssikurssi olisi mahdollisimman hyvä."
  • Taloyhtiössä pitää noudattaa lakeja. Taloyhtiö on osakeyhtiö kuin mikä tahansa muu vastaava (kuten Nokia) ja toimii samojen osakeyhtiölakien alaisena. Lisäksi säädetty asunto-osakeyhtiölaki korostaa taloyhtiöiden asioita ja sen johtava periaate on osakkeiden yhdenvertaisuus. Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan kaikkia osakkaita tulee samassa tilanteessa kohdella samalla tavoin.

Ei kommentteja: