PUTKIREMONTTI -blogi taloyhtiöstä

PUTKIREMONTTI -blogi taloyhtiöstä

2010/05/02

Mitä ja milloin korjataan?

Kun hallituksia ohjataan uuden asunto-osakeyhtiölain avulla tekemään viisivuotiskuntoarvioita, tuleeko taloista korjauskohteita ja muu asumisviihtyvyys ja kehittäminen unohdetaan?
Remonttien markkinointi on tiivistä vaikuttamista mielipiteisiin ja asenteisiin. Näemme paljon asunto-ohjelmia, joissa remonttitarpeista puhutaan viikoittain. Lehtien otsikoissa rakennusala kertoo huolistaan ja ihmettelee taloyhtiöiden haluttomuutta remontointiin. Kaupungeissa tehdään paljon putkiremontteja, mutta talojen rappaukset murenevat seinillä. Mitä ja kenen tarpeita markkinoidaan, kuka päättää asioista?

Tavoitteet
Minkälaisessa talossa haluamme asua viiden vuoden kuluttua? Mitä painotamme muuton yhteydessä? Kestäisimme paremmin kiinteistön korjaamiset, jos muu asumisviihtyvyys liitettäisiin siihen yhtä keskeiseksi kehitysaiheeksi. Se antaisi asukkaille luottamusta omaan taloyhtiöön. Kertoisi siitä, että talossa, jossa asukkaiden kokonaisvaltainen viihtyvyys on tärkeää, kannattaa asua jatkossakin. Kun kaikki kilpailevat tehdyllä putkiremontilla, olisi hyvä myyntivaltti tarjota muutakin. 

Strategisen ajattelun soveltaminen taloyhtiössä
Taloyhtiön pitkäntähtäimen strategiasuunnittelutaidon luulisi kiinnostavan heitä, jotka haluavat asumiselta muutakin kuin hyvät putket. Avuksi kannattaa lukea Hallituksen strategiasta ja sen luomisesta teksti "Strategisen ajattelun soveltaminen taloyhtiössä” Kiinteistölehden-sivustolla  http://www.kiinteistolehti.fi/ Lehti kertoo hyvin ymmärrettävästi asukkaille hallituksen työskentelystä ja remonteista. Hyviä ohjeita hallitustyöskentelyyn tarjoaa myös Taloyhtiö.net  http://www.taloyhtio.net/ Hallinto, josta avaa Hallitus ja siitä hallitustyön kehittäminen.

Kuka päättää
Hallitukseen valittujen henkilöiden määrä, laatu ja vaihtuvuus ovat ensimmäinen askel kohti kehitystyötä. Toinen on se, että asioista puhutaan ja kaikki perehtyvät ja kannattavat sitä. Kaikkien asukkaiden asiantuntemuksen lisääminen ja osakkaiden yhteinen tahto pitää taloyhtiön puolta, auttavat säästämään ja tekemään hyviä remonttiratkaisuja. 
Kun taloyhtiöt myös osaisivat kilpailuttaa kunnolla ja tehdä yhteistyötä naapuritalojen kanssa, hinnat pysyisivät paremmin kurissa. Jos kaikki tietovalta annetaan alan tekijöille, taloyhtiöt ostavat sikaa säkissä maksaen niistä liikaa. Monet taloyhtiöt toimivat niin, että ne pitäisi ottaa huostaan!

Niukasti korjaamalla säästetään
Vanhukset toimivat taloyhtiöissä useissa käytännön asioissa. Monet heistä ovat sisäistäneet henkilökohtaisen vastuunsa asuinympäristöstään jopa erinomaisesti, siivoten ja korjaillen paikkoja. Remonttien jarruttaminen on kuitenkin vanhusten tapa pitää elämä ennallaan. Heidän elämänpiirinsä ei enää laajene tai muutu. Ristiriitaisia ajatuksia muissa asukkaissa aiheuttavat heidän tekemänsä ratkaisut. Ei ymmärretä hallituksen intoa rappujen maalaamiseen, kun ovet ja lukitukset ovat rempallaan sekä ilmanvaihto on pielessä. Ikkunaremontit pitäisi osata liittää lämmitys- ja ilmastointijärjestelmään yms. Ne kuuluvat kaikki energiansäästöön, jolla pitkän tähtäimen säästöjä tehtäisiin. Turvallisuuden luulisi olevan keskeistä arvoa heidänkin viihtyvyydelleen.
On selvästi nähtävissä, että asioihin ei kunnolla paneuduta. Tehdään vain pieniä korjauksia, koska säästetään, ja turvataan kaikessa isännöitsijän asiantuntemukseen.

Ei kommentteja: