PUTKIREMONTTI -blogi taloyhtiöstä

PUTKIREMONTTI -blogi taloyhtiöstä

2010/05/30

OHJE 13: Kokonaisurakkasopimus ja lopputulos

Kun seuraa puheita putkiremonteista, niissä joissa on toimittu salaillen, eikä osakkailla ole selkoa mitä on tilattu, on tehty kokonaisurakkasopimus.

Kokonaisurakka (KVR =kokonaisvastuurakentaminen)
Urakan suunnitteluvaihe korvataan siinä valitsemalla toteutus KVR -urakkana joko osaurakoin tai kokonaisurakkana. Siinä tekee suunnittelija tai isännöitsijä tarjouspyynnöt. Tarjouspyynnöissä pyritään kertomaan, mitä halutaan ja milloin. Annetaan toivotut reunaohjeet lopputulokselle ja valinnoille, joita tulevan urakoitsijan tulee noudattaa.
Laattojen valitsemista ohjeistetaan ehkä seuraavasti: ”Urakoitsijan tulee antaa laatoitustyön tarjoushinta niin, että lattialaattojen hintaluokka on 25 € / m² ja seinälaattojen 20 € / m2. Urakoitsija on velvollinen toimittamaan työmaalle mallilaatat (4+ 4), joista osakkaat voivat valita haluamansa laatat. Lopullisen laatoitusmateriaalin valinta tulee sopia osakkaan kanssa. Mikäli osakkaat itse hankkivat laatat, tulee urakoitsijan hyvittää niistä.”

Sen jälkeen suunnitelma kilpailutetaan ja valitaan tekijät. Valinnan tekee hallitus ja se esittelee tekemänsä valinnan yhtiökokouksessa. Ehkä hallitus on vaatinut marmorilaatat, ei muuta, pääasia on että remontti on halpa. Kaikkea ei kerrota. Osakkaat hyväksyvät remontin aloittamisen ja se usein aloitetaan pian. Toteutuksesta päättää urakoitsija annettujen työseloste-ehtojen mukaan. Työn lopputulos on sitten kiinni siitä, tekeekö urakoitsija ehtojen mukaan. Mutta erityisesti siitä valvooko hallitus ja valvoja taloyhtiön antamien sopimus- ja työseloste-ehtojen toteutumista.

Saksalainen ns. natsimalli
Salataanko tällainen sopimuksen sisältö osakkailta siksi, ettei se ole asunto-osakeyhtiölain mukainen. Kuka hyötyy! Urakoitsija, tilitoimisto, isännöintitoimisto, rautakaupan varasto, kalustemyyjä joka pystyy toimittamaan halvimmat tuotteet... Kokonaisurakassa hanke valmistellaan ja hyväksytetään niin kuin osakkaat olisivat vailla niitä oikeuksia, joita laki heille osakkeenomistajina on antanut. Päätäntävallan ottaa taloyhtiön edustusväki, joka johdattaa odottavaa, luottavaa ja nöyrää osakasväkeä kohti loihdittua päämäärää. Joku marisee vastaan, mutta suurin osa tyytyy kohtaloonsa...

Valinnat ja säästöt
Tärkeää on ymmärtää, että materiaali- ja menetelmävalinnat kokonaisurakassa tekee urakoitsija. Työselosteiden sisältö voi olla esim. näin: Käytettävien aineiden tulee olla saman ainevalmistajan tuotteita ja niiden yhteensopivuus tulee tarkistaa ainevalmistajalta ennen työn aloitusta. Tasoitettavien pintojen suurin sallittu tasaisuuspoikkeama 2000 mm matkalla on ± 4 mm. Hammastuksia ei sallita. Seinien tasoituksessa noudatetaan SisäRyl 2000 taulukon 72:T1, luokan 2 tasaisuusvaatimuksia.”
Käytännössä ryhtyy urakoitsija säästämään itselleen suurempaa voittoa asetettujen ehtojen puitteissa. Ottaa saamansa alennusten kera varastosta laattojen poistoeriä ja valitsee halvan, toisen valmistajan sauma-aineen toisen valmistajan laattojen kiinnitysaineen päälle! Vastoin yleisiä sopimusehtoja ja valmistajien asettamia suosituksia.

Helppo maksuliikenne
Kokonaisurakan suosiota kilvoittavat isännöitsijätoimistot. Maksuasioiden monimutkaisuuden takia siinä ei hyvitetä mielellään asukkaita, jos nämä tekevät omia valintojaan. Maksujen palautukset teettävät tilitoimistolle työtä. Kun lisäksi velkamaksulaput laitetaan osakkaille, joku kysyy jo vuoden kuluttua oman velkaosuutensa määrää muuttaessaan. Taloyhtiön liikaa perittyjä rahoja ei haluta palauttaa, ne laitetaan kiertämään seuraavaan remonttiin. Kaiken tulee olla helppoa ja rutiininomaista.

Ei kommentteja: