PUTKIREMONTTI -blogi taloyhtiöstä

PUTKIREMONTTI -blogi taloyhtiöstä

2011/04/21

Isännöintipalvelujen sopimusehdot

Isännöintisopimuksen purkaminen
Sopimus on solmittu taloyhtiön hallituksen kanssa ja sen lakkauttaminen on kahden kauppa, jota ei yksipuolisesti voi siirtää. Irtisanomisajat ja -tavat säätelevät sopimusasioita. Hallituksilla on oikeus valita toimistonsa tarjousten perusteella.


Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdot ISE 2007 http://www.isannointiliitto.fi/taloyhtiolle/isannointipalvelut/yleisetsopimusehdot/
Osia sopimuksesta:
"8 § Sopimuksen siirto
Sopijapuolilla ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai sen osaa kolmannelle ilman toisen sopijapuolen kirjallista suostumusta. 
Liikkeen luovutuksen tai kiinteistön omistuksen vaihtumisen yhteydessä sopimus voidaan siirtää. Muutoksesta on ilmoitettava välittömästi toiselle sopijapuolelle. Jos tilaaja ei hyväksy siirtoa, hänellä on oikeus kuukauden kuluessa siitä, kun on hän saanut tiedon liikkeen luovutuksesta tai kiinteistön omistuksen vaihtumisesta, irtisanoa sopimus kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla riippumatta siitä, mitä sopimuksen kestosta, irtisanomisajasta tai irtisanomismenettelystä on sovittu.

11 § Sopimuksen muuttaminen
Sopimuksen perustana olevissa tiedoissa havaitut virheet tai muutokset on viipymättä ilmoitettava toiselle sopijapuolelle. Sopijapuolella on oikeus vaatia sopimuksen muuttamista oikeiden tietojen mukaisiksi.

Purkaminen
Sopimus voidaan purkaa päättymään välittömästi, mikäli sopijapuoli kirjallisesta huomautuksesta huolimatta olennaisesti laiminlyö suoritusvelvollisuutensa tai ei muutoin noudata, mitä on sovittu. Ilman kirjallista huomatustakin sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, jos toinen sopijapuoli on törkeästi laiminlyönyt sopimuksen mukaiset velvoitteensa tai on muutoin sopimustehtäviä hoitaessaan menetellyt erittäin moitittavalla tavalla.
Jos toinen sopijapuolista asetetaan konkurssiin, yrityssaneeraukseen tai selvitystilaan, on toisella sopijapuolella oikeus purkaa sopimus. Tilaajalla on sopimuksen purkuoikeus myös toimeksisaajana toimivan itsenäisen yrittäjän velkajärjestelymenettelyn perusteella."


ISA eli hyvä isännöintitapa
Hyvään isännöintitapaan sit. auktorisoitunut isännöitsijäjärjestelmä on muuttunut. ISA -järjestelmää on muutettu toimistokohtaiseksi vuoden 2012 alusta. Siirtymäkausi oli edellisvuosi. Siihen kannattaa perehtyä sen omilla sivuilla.http://www.isa-yhdistys.org/hyvaisannointitapa/ 

Mikä eläin talosi on?
Isännöitsijöitä verrataan Kuningaskuluttajan ”Isännöitsijä itsevaltias”- ohjelmassa patruunaan, joka vetää hallitusta kuin pässilaumaa narun päässä. Tässä tapauksessa uuteen karsinaan. Minusta tämä talo elää kuin ummessa oleva lehmä, odottaen ja palvoen keinosiementäjää, - eikä huomannut, että se kävi jo

Ei kommentteja: