PUTKIREMONTTI -blogi taloyhtiöstä

PUTKIREMONTTI -blogi taloyhtiöstä

2012/06/25

Juttuni siirtyi Kouvolan hovioikeuteen

Kunnianloukkaussyytteeni on nyt siirtynyt Kouvolan hovioikeuteen ja se tullaan käsittelemään uudelleen myöhemmin ilmoitettuna ajankohtana.

Kannustusjoukkoni vertaa tapahtunutta AKT:hen
Olen kokenut kaiken vahvasti henkilökohtaisena kiusaamisena, ja siksi vertaan kokemuksiani teksteissäni koulukiusaamiseen ja käytän myös ilmaisuja ”taloyhtiö- ja remonttikiusaaminen ja asiantuntijaväkivalta”. Naiset kertovat paljon kiinteistöalalla tapahtuvasta naisiin kohdistuvasta vähättelystä ja asenteellisuudesta asioiden hoidossa. Jos olet yksineläjä, sitä tapahtuu eniten.

Taloyhtiömaailmassa, missä osakkeenomistajilla on oikeuksia, heidän puhe- ja tiedonsaantioikeuksiensa estäminen, kirjesalaisuuden rikkominen, kysymyksiin vastaamatta jättäminen, kokouspäätösten vääristely pöytäkirjoissa, sovittujen yhtiökokouspäätösten ylittävät maksusitoumukset, kirjallisesti ja ajoissa pyydettyjen asioiden käsittelyn estäminen yhtiökokouksissa ja kokousnöyryyttäminen ovat asunto-osakeyhtiölain vastaisia.
Uhkailu asuntoon tunkeutumisella, oven sulkemisen fyysinen estäminen sekä asiantuntijoiden ja joukkovoiman liiallinen käyttö ja osakkaan uskottavuuden heikentäminen kutsumalla häntä mielenterveysongelmaiseksi, ovat syrjintää ja kiusaamista. Kaikki nämä ovat henkistä pahoinpitelyä ja osittain fyysistäkin.

Salatut taloyhtiöelämät
Asunto-osakeyhtiölain tulisi suojata osakkeenomistajan asumista ja omaisuuden hoitoa, mutta lakia ei kunnioiteta. Ihmisten henkilökohtaista elämää rikotaan ja heitä syyllistetään tuomalla asiantuntijoita lopettamaan keskustelut jo kotiseinien sisään. Useassa taloyhtiössä ei talokirjoihin merkitä remontin aikana tapahtuneita virheitä tai esim. vesivahinkoja. Ja kun niistä vaietaan, tulevaisuudessa sitten ihmetellään...
Jos teille tulee taloyhtiöremontti, hankkikaa takalukko oveenne ja kirjatkaa tapahtumia ylös. Kuvatkaa tarkastuskäynnit ja työn jälki, älkää vastaanottako asuntoonne ketään yksin. Jos kysymyksiin ei vastata, jos remontista ei saa puhua yhtiökokouksissa, eikä mihinkään oteta kantaa, eikä mitään myönnetä, hankkikaa joku raavas tyyppi ja viekää puheenjohtaja/isännöitsijä talon taa... ei näissä asioissa puheet auta ja kirjoituksiahan ei kukaan lue. Tilaajavastuu on taloyhtiön hallinnolla! 

Miksi kirjoitin kaiken ylös?
Toteutin tässä talossa muuttoni jälkeen yhden päätökseni, jonka olin huomannut julkisivuremontin aikana edellisen taloyhtiöni hallitusjäsenenä. Kun kaipasimme jälkiselvityksiin tietoja tapahtuneista asioista, kukaan ei jälkeenpäin muistanut niitä! Siksi kirjasin täällä kaiken ylös.