PUTKIREMONTTI -blogi taloyhtiöstä

PUTKIREMONTTI -blogi taloyhtiöstä

2011/04/25

Tieto ei ilmeisesti tavoittanut teitä

Asianajotoimisto Spartax, joka lähetti minulle helmikuun alussa perintäkirjeen ja uhkasi oikeustoimilla urakoitsijan ylimääräisen laatanpoistolaskun maksamattomuuden takia, vastasi minulle vihdoin, kun itse tiedustelin, milloin asia etenee?

Vastaus:
”Päämiehemme Rakennusliike Pekka Sipilä Oy:ltä saamamme tiedon mukaan se ei jatka kyseisen saatavan perimistä kauttamme. Pahoittelemme, että tieto tästä ei ilmeisesti ole tavoittanut teitä.”
...tieto ei ilmeisesti tavoittanut teitä...!  

Tietohan ei ole tavoittanut minua koskaan?! Olen vain putkiremonttipelin kohde. Kaikki päätökset ja vastaukset ovat kulkeneet urakoitsijan, hallituksen, isännöitsijän, valvojan, Kiillon edustajan, RTV:n, asianajotoimiston ym. asiasta hyötyjien välillä. Kyse on vallasta ja sen heikkoudesta. Vastausten ja tiedotuksen puutteella tehdään kiusaa.

Perintätoimilla uhkailusta
En ole koskaan ollut perinnän kohteena, ja ihmettelen minkälainen on yksilön oikeus jo niillä uhkailussa? Kun laittoman laskun perinnästä urakoitsija ovellani mainitsi, yhtyi isännöitsijä kuoroon sanoen, ettei minulle sopimuksia näytetä. Eikö hänen tehtävänään ole olla osakkaiden puolella?

Oikeusministeriöön on tehty useita kyselyjä perintätoimista. ”Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, että perintäkulttuuriin ja toimintaan saadaan yhteiset ja vastuulliset pelisäännöt, että kuluttaja voi mm. varmistaa perintätoimen oikeellisuuden ja mitä hallitus vastaa perusteluissa olleisiin muihin kansalaisilta tulleisiin kysymyksiin ja väitteisiin?”
Vastaus edelliseen kysymykseen ja ministeriön aikeita löytyy http://www.om.fi/Etusivu/Ajankohtaista/Vastauksetkirjallisiinkysymyksiin/Kysymysarkisto/Vuoden2010kysymykset/1284990132557

Asianajotoimistolle mainitsin, että heidän vastauksensa päätyy blogiini. Hyvää kevään jatkoa. 

Turvaton taloyhtiö

Tässä talossa yllättää se, että osa vanhemmista asukkaista sanoo pelkäävänsä hallitusta! Miten se on saatu aikaiseksi?
Talon historia on kuin pitkäaikaista diktatuuria, jonka jäljiltä kansa käyttäytyy yhtä pelokkaasti, kuin kaasukammiota odottavat juutalaiset... Pihamielipide on se, että hallitusjäsenillä on asenne, että he ovat ylivertaisia ja etuoikeutettuja, ja muut ovat alempiarvoisia.

Natsihallinto
Kutsun tätä taloyhtiöhallintotapaa natsihallinnoksi: sitä on alentuva asenne muita kohtaan, ja vuosikymmeniä jatkunut vallankäyttö samojen ihmisten taholta, jossa lakeja ei tunneta, vaan toimitaan siten, mikä itselle on eduksi. Pari henkilöä on istunut hallituksessa n. 40 vuotta yhtäjaksoisesti. Vain osaa osakkeenomistajista he pitävät arvokkaina ja heidän kanssaan keskustellaan, loput kuuluvat samaan sarjaan vuokralaisten kanssa.
Yleensä hallituksen jäsenet käyvät itse katsomassa, kun talossa jotain ilmenee. He osaavat ottaa kantaa asioihin, jopa äänestäen niistä. He toimivat osakkaiden luottamushenkilöinä ja ajavat kaikin tavoin taloyhtiön ja osakkaiden etuja. Heitä on siksi useita, että mielipiteitä vaihdellaan ja asioista äänestetään. Heidän tulee myös valvoa toistensa toimia, ettei synny yksinvaltaista toimintaa, joita usein taloissa harrastetaan. Taloyhtiön hallitus ei ymmärrä toiminnallaan olevan vaikutusta talon maineeseen. Maine tulee siitä, miten ihmisiä ja kiinteistöä kohdellaan!

Lähestymiskielto?
Täällä asuminen on turvatonta, kun "epäasiaton toiminta ja suorastaan laiton kohtelu" sallitaan. Täällä hallitus ja isännöitsijä ajavat etujaan salaillen ja välittämättä yhtiökokousten päätöksistä ja osakkaiden kysymyksistä.
Kerroin vuosi sitten ylimääräisessä yhtiökokouksessa isännöitsijän uhkailuista ja toimintatavoista. Kysyin silloin, pitääkö minun hakea lähestymiskielto isännöitsijälle? Kiinteistöliiton edustaja, joka toimi tuolloin kokouksen puheenjohtajana sanoi, että olisi hyvä, jos poliisi olisi paikalla minun turvanani! Isännöitsijä varmisti silti tämän jälkeen takuutarkastuksen ajan ovenpielessä, että käytös jatkui yhtä asiattomana kuin ennenkin. 
Olenko minä jonkinlainen uhka hänelle ja hänen "yhteistyökumppaneilleen"?

2011/04/22

Ahneet rahastavat, vanhukset maksavat

Talouselämä lehden kolumnissa kirjoittaa Pekka Seppänen ”Ahneet rahastavat, vanhukset maksavathttp://www.talouselama.fi/pelin_henki/article167606.ece
seuraavasti:

”Väestön ikääntyminen on loistava bisnesmahdollisuus kaikille niille, joilla on tuloksentekotahtoa. Tulevaisuudessa menestyvät parhaiten ne yritykset, jotka osaavat taitavimmin riistää asiakkaitaan. Mitä vanhempi ihminen on, sitä helpompi häntä keskimäärin on höynäyttää. Väestön ikärakenne takaa sen, että höynäytysmarkkinat kasvavat lähivuosina lupaavasti. Suomi täytti 90 vuotta ja niin täyttävät kohta kaikki suomalaisetkin. Vanhukset ovat vauraampia kuin koskaan. Yhtälö on verraton. Varsinkin kun yhtälöön lisää sen tosiasian, että vanhukset yleensä ostavat sen tuotteen tai palvelun, jota myyjä kulloinkin suosittelee.
Vanhuksella tarkoitetaan tässä kolumnissa ihmistä, joka iästään johtuen on menettänyt terävimmän havainto- ja taistelukykynsä. Mutta ei luottamustaan kanssaihmisten rehellisyyteen ja hyvään tahtoon. Suomessa vanhuksia huijataan kuin etelässä turisteja.
On olemassa Pelastakaa Lapset ry, mutta Pelastakaa Vanhukset ry:tä ei vielä ole.”

Mielestäni monet vanhukset tulisi aluksi pelastaa omilta lapsiltaan ja heidän ahneudeltaan. Ehkä muu väki tämän saman asenteen omaksumana seuraa vain esimerkkiä. Se on yleinen länsimainen asenne, missä heikoilta saa viedä, jos olet tarpeeksi ovela ja röyhkeä.  

Vanhusten hyväksikäyttö ja vanhukset vallankäyttäjinä

Vanhukset remontin järjestäjinä
Minulta on moni kysynyt, pitäisikö mennä kokouksiin, kun äidin tai isän talossa suunnitellaan putkiremonttia? Kyllä.
Iso remontti ei ole pieni juttu, johon vain palkataan tekijät. Taloyhtiöiden hallinto tulisi ennen remontin alkua muokata sellaiseksi, että siellä on eri-ikäisiä ihmisiä, joilla on kyky arvioida tilanteita ja ottaa itse asioista ja sopimuksista selvää. Lain noudattamisen suhteen on oltava tarkka, kun käsitellään suuria rahasummia.
Kiinteistön ylläpito ja suunnitelmallisuus ovat liian isoja asioita vanhuksille. He tekevät pakon edessä vain korjauspäätöksiä, jotka eivät saa maksaa liikaa. Huonon tuntemuksen ja sinisilmäisyyden takia seuraa huonosti suunniteltuja remontteja, outoja lopputuloksia, ja liian kalliita ja epäonnistuneita remontteja.

Vanhukset kaipaavat etupäässä käytännön neuvoja remontin ajaksi. Se on suuri muutos heidän elämässään, ja he eivät näin isoja juttuja jaksa pohtia laajemmin. Vanhukset ovat luottavaisia ja antavat helposti kaiken vallan ulkopuolisille asiantuntijoille. Jos taloyhtiö on sulkeutunut ja siellä ei kerrota asioista osakkaille, se on helppo hyväksikäytölle. Kun kaikkea ei kerrota, tulisi miettiä, onko aihetta salailuun?


Tuhoaako vanhakantainen hallinto yhteisöllisyyden
Mutta ovatko vanhukset vain hyväksikäytettäviä? Vai voiko heitä juuri siksi käyttää hyväksi kun he eivät toimi lakia kunnioittaen? 
Taloyhtiöissä on diktaattoreja, jotka eivät ole kuulleetkaan laeista. Se on yleistä, kun vallassa on oltu liian kauan, eikä ole jouduttu vastaamaan virheistä. On toimittu salaillen ja on huolehdittu vain omista eduista. Yhtiökokousten päämäärä on silloin vain vastuuvapauden saaminen.

Voimattomuus
Usein juuri tämä vanhusvoima ja vanhakantaisuus pitää toiset loitolla, ja taloyhtiöiden hallintotavat jatkuvat vanhakantaisena, salaisena ja kehittymättömänä. Kokoukset ovat tylsiä ja jäykkiä. 
Jos muutama nuorempi naapuri vielä hoitaa puuttuvat hallitusvalinnat kääntyen sopivien uusien puoleen, pysyy hallinto "samoissa opituissa tavoissa". Ja ihmetellään, miksi kukaan ei halua mukaan? Vallan ristiriita on juuri se, - jos lakia ei noudateta eikä ihmisillä ole oikeuksia, vetäydytään eikä mukaan haluta. Minusta se on viisautta. 

2011/04/21

Isännöintipalvelujen sopimusehdot

Isännöintisopimuksen purkaminen
Sopimus on solmittu taloyhtiön hallituksen kanssa ja sen lakkauttaminen on kahden kauppa, jota ei yksipuolisesti voi siirtää. Irtisanomisajat ja -tavat säätelevät sopimusasioita. Hallituksilla on oikeus valita toimistonsa tarjousten perusteella.


Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdot ISE 2007 http://www.isannointiliitto.fi/taloyhtiolle/isannointipalvelut/yleisetsopimusehdot/
Osia sopimuksesta:
"8 § Sopimuksen siirto
Sopijapuolilla ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai sen osaa kolmannelle ilman toisen sopijapuolen kirjallista suostumusta. 
Liikkeen luovutuksen tai kiinteistön omistuksen vaihtumisen yhteydessä sopimus voidaan siirtää. Muutoksesta on ilmoitettava välittömästi toiselle sopijapuolelle. Jos tilaaja ei hyväksy siirtoa, hänellä on oikeus kuukauden kuluessa siitä, kun on hän saanut tiedon liikkeen luovutuksesta tai kiinteistön omistuksen vaihtumisesta, irtisanoa sopimus kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla riippumatta siitä, mitä sopimuksen kestosta, irtisanomisajasta tai irtisanomismenettelystä on sovittu.

11 § Sopimuksen muuttaminen
Sopimuksen perustana olevissa tiedoissa havaitut virheet tai muutokset on viipymättä ilmoitettava toiselle sopijapuolelle. Sopijapuolella on oikeus vaatia sopimuksen muuttamista oikeiden tietojen mukaisiksi.

Purkaminen
Sopimus voidaan purkaa päättymään välittömästi, mikäli sopijapuoli kirjallisesta huomautuksesta huolimatta olennaisesti laiminlyö suoritusvelvollisuutensa tai ei muutoin noudata, mitä on sovittu. Ilman kirjallista huomatustakin sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, jos toinen sopijapuoli on törkeästi laiminlyönyt sopimuksen mukaiset velvoitteensa tai on muutoin sopimustehtäviä hoitaessaan menetellyt erittäin moitittavalla tavalla.
Jos toinen sopijapuolista asetetaan konkurssiin, yrityssaneeraukseen tai selvitystilaan, on toisella sopijapuolella oikeus purkaa sopimus. Tilaajalla on sopimuksen purkuoikeus myös toimeksisaajana toimivan itsenäisen yrittäjän velkajärjestelymenettelyn perusteella."


ISA eli hyvä isännöintitapa
Hyvään isännöintitapaan sit. auktorisoitunut isännöitsijäjärjestelmä on muuttunut. ISA -järjestelmää on muutettu toimistokohtaiseksi vuoden 2012 alusta. Siirtymäkausi oli edellisvuosi. Siihen kannattaa perehtyä sen omilla sivuilla.http://www.isa-yhdistys.org/hyvaisannointitapa/ 

Mikä eläin talosi on?
Isännöitsijöitä verrataan Kuningaskuluttajan ”Isännöitsijä itsevaltias”- ohjelmassa patruunaan, joka vetää hallitusta kuin pässilaumaa narun päässä. Tässä tapauksessa uuteen karsinaan. Minusta tämä talo elää kuin ummessa oleva lehmä, odottaen ja palvoen keinosiementäjää, - eikä huomannut, että se kävi jo

2011/04/13

Luottavatko taloyhtiöt isännöitsijöihin liikaa?

Tässä taloyhtiössä on ryhdytty isoon remonttiin uuden isännöitsijän ripeän toiminnan ansiosta. Sama isännöitsijä toimii naapuritaloissakin, ja niissä on remontoitu taloja peräkkäin. Keskeistä niille on kiireellinen toiminta.

Luottavatko taloyhtiön hallitukset isännöitsijöihin liikaa, kysyy Kuningaskuluttaja –ohjelma?
– Aivan ilmiselvästi luottavat, ja joko heillä ei ole aikaa tai kykyä paneutua asioihin. Tämä on aivan kestämätön yhdistelmä, vastaa Mikko Peltokorpi. Jotkut isännöitsijät myös jättävät tarjouskilpailun kokonaan tekemättä, ja urakka menee tutulle. Tällaiset tapaukset eivät ole yllätys Kiinteistöliiton lakimiehelle.
– Pahinta on, että isännöitsijä ei ole rehellinen toiminnassaan tilaajalle. Tällaisia on hyvin paljon, tämän tyyppisiä kategorisia virheitä. Se on huolestuttavaa, Kiinteistöliiton Juha Terho toteaa.

Koko jutun voi lukea Kuningaskuluttaja –ohjelman nettisivuilta http://kuningaskuluttaja.yle.fi/ joka kertoo asuminen arkistossa remonttiohjelmasta nimeltä Isännöitsijä – itsevaltias.
– Asiakasta eli taloyhtiöitä edustavan Kiinteistöliiton mielestä patruunaisännöitsijöiden ajalle pitäisi laittaa piste. Taloyhtiön hallituksen pitäisi olla se, joka määrittelee, mitä se isännöitsijältään haluaa. Isännöitsijä ikään kuin käskyttää ja kääntää tämän lainmukaisen vastuusuhteen toisin päin, että itse asiassa hallitus onkin näissä tilanteissa se pässi siellä narun päässä ja patruuna siellä toisessa päässä. Kyllä näitä on, ja ihan ammattimaisissa isännöitsijöissä, sanoo Juha Terho.

Taloyhtiön vanhushallinnon heikkous

Yli 70-vuotiaiden enemmistö hallituksessa on riski taloyhtiölle, varsinkin sen nuoremmille hallitusjäsenille. Lain mukaan vanhusten ei edes uskota ymmärtävän taloyhtiön vaativia remonttiasioita kuten sopimusehtoja. Siksi hallitusvastuun katsotaankin olevan isännöitsijällä ja nuoremmilla jäsenillä, jotka usein istuvat työssä, kun vanhukset pitävät kokouksiaan päiväaikaan.
Lisäksi vanhushallitukselle tarjotaan sopimusta, jossa heidän tarvitsee maksaa vähemmän perushintaa ja urakoitsijalle annetaan vapaat kädet lisälaskuihin. Ilmeisesti tämä on yleinen käytäntö taloyhtiöissä, joissa hallitus vastustelee suurta remonttia eikä tiedä, mitä laki maksuista sanoo!  

Taloyhtiövalta siirtyy näillä järjestelyillä tietämättömältä hallitukselta vähitellen yhä enemmän isännöitsijälle ja muille tahoille, jotka tulevat kertomaan osakkaille, ettei heillä ole asioihin mitään sanomista, koska sopimus on tehty hallituksen kanssa (joka ei siitä mitään tajunnut). 
Vastustan tätä kehitystä, koska palvelut ja remontit huononevat, kun niitä tehdään lyhyellä tähtäimellä pakon edessä. Asunto-osakeyhtiöasuminen oikeuksineen muuttuu vuokrayhtiöksi eikä kannusta asunnon omistamiseen. Asia näkyy tämän talon remonttien lopputuloksissa ja asumistyytyväisyydessä sekä puutteellisissa osakasoikeuksissa jo pidemmältä ajalta.