PUTKIREMONTTI -blogi taloyhtiöstä

PUTKIREMONTTI -blogi taloyhtiöstä

2013/03/15

Hovioikeuden vapauttava päätös kunnianloukkaussyytteeseen

Kouvolan hovioikeuden päätös 31.1.2013: Syyte hylätään. Kirjoittaja vapautetaan tuomitusta rangaistuksesta ja kaikesta korvausvelvollisuudesta.”
Olipa se ylläri, enkä tarkoita tulosta vaan sitä, ettei uutta istuntoa edes tarvittu! Hovioikeus ratkaisi asian kirjallisen materiaalin avulla ja tulos on hyvinkin selkeä, oikeudenmukainen ja blogistin näkökulmasta nykyaikainen. 


Tuomiosta otteita: 

Kirjoitukset kohdistuvat henkilön toimintaan, ei henkilöön itseensä”Kirjoituksen tyyli on pohdiskelevaa ja kirjoittaja käyttää myös vahvoja ja kärjekkäitä ilmaisuja. Blogin tyylistä saa sen käsityksen että kirjoittaja on maallikko. Asianosaiset ovat elinkeinoharjoittajia”.
”Yrittäjän voidaan elinkeinoharjoittajana edellyttää sietävän elinkeinotoimintaansa ja siinä noudattamiinsa toimintatapoihin liittyvää arvostelua, joka voi olla kärjekästäkin.” Minulle on merkittävää kohta: "...siinä noudattamiinsa toimintatapoihin liittyvää arvostelua".Miksi mukana, jos blogissa ei ole edes nimeä?
Eräs asia on näin selvä, mutta miksi sitä ei huomioitu jo kuulustelussa? Blogissa ei ole mainittu toisen isännöitsijän nimeä. Hovioikeus katsoo, että pelkästään yrityksen nimen perusteella yhtiötä ei voida yleisesti samastaa yhtiön vastuunalaiseen yhtiömieheen. Tämän vuoksi syyte tältä osin hylätään.” 


Toinen isännöitsijä haastoi naapuritalon osakkaan ja teki taloyhtiöön sen jälkeen halvan tarjouksen, kun oli ensin moittinut osakasta käräjillä siitä, että tämä oli maininnut hänen kollegansa nimen blogissaan (saman tänne jälkeenpäin valitun)? 
Minulla on oletus, että asianosaiset laittoivat sähköpostia nettipoliisille tajuamatta, että jos en suostu kirjoitusten poistoon, asia etenee automaattisesti suoraan tutkintaan. Tarkoitus oli pelotella, kuten aina ennenkin. 

Yleisluontoista pohdiskelua askarruttaviin kysymyksiin
Tuomiossa kerrataan mm. isännöitsijän sopimussiirtoon liittyvää tekstiäni ja todetaan siihen: ”Hovioikeus katsoo, että edellä siteeratussa kirjoituksessa on kysymys hänen asunto-osakeyhtiön osakkaana tekemästään, yleisluontoisesta pohdiskelusta häntä askarruttaviin kysymyksiin. Kirjoituksessa ei ole ollut kysymys rikoslain 24 luvun 9§:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta valheellisesta tiedosta tai vihjauksesta.” Näin hovioikeus toteaakin isännöitsijään viitaten (vihreä on isännöitsijä ja punainen kirjoittaja):


Samoin lausein asia ratkaistaan urakoitsijan kohdalla ja sitä ennen tuomiossa kerrataan käräjäoikeuden monet urakoitsijaan yhdistetyt tekstit, kuten päälleajopelkoni:”... tulisiko se päälle jos tunnistaisi minut.” sekä: "Täällä annetaan urakoitsijan ja kahden isännöintitoimiston vapaasti touhuta ja osakkaat eivät tiedä mistään mitään. Talo on tuuliajolla, vailla isäntää!" 
Hovioikeus toteaa näihin: ”Kirjoitukset ovat mainituissa kohdissa kohdistuneet urakoitsijan toimintaan, ei häneen henkilönä.” 

Lisäksi tuomio kertaa asian samoin sanoin kuin isännöitsijän kohdalla edellä. Ja nettiaikakauden mahdollisuuksia arvioidaan: ”Hovioikeus toteaa, että bloggaaja on siteerannut kirjoituksessaan Kauppalehdessä ollutta kirjoitusta Balance Consulting/PRH Kaupparekisteri jne.... Kirjoituksessa on käsitelty urakoitsijan tuloskehitystä ja liikevaihtoa. Hovioikeus katsoo, että mainitun kirjoituksen siteeraaminen ei ole kunnianloukkaus.”  

Kopioita 76 kappaletta
”Kirjoittaja on maininnut joissakin kohdissa elinkeinoharjoittajien nimiä, mutta suurimmaksi osaksi hän käyttää nimikkeitä isännöitsijä ja urakoitsija. Kirjoituksen asiayhteydestä on vaikeasti hahmotettavissa, kehen arvostelu kohdistuu”, mainitaan tuomiossa. Kerron blogissani 15 yrityksen nimet. 

Tekstiä on yhteensä enemmän kuin oikeuteen viedyt 76 kappaletta. Siinä määrässä oli kolme kertaa kopioituna samoja sivuja. Näihin olivat asianosaiset kirjoittaneet käsin kommentteja kuten, ei pidä paikkansa, valetta, ei saa kirjoittaa naapureista, asia käsiteltiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa, asia käsiteltiin muissa asioissa yhtiökokouksessa, asiasta sai puhua muissa asioissa, törkeä valhe, yms. 

Syyttäjä oli valinnut näistä erillisiä sanakaksikkoja ja luki niitä oikeudessa, todeten mikä kulloinkin tarkoitti eri asianosaista. Sen jälkeen niitä muunneltiin yllättäen mukaan tulleen asianajajan taholta (hänen toimistonsa nimen olen maininnnut toisaalla blogissani). Hänen opastuksellaan korvausvaatimuksia nostettiin ja hän ”keräsi syytekohtia näistä kopioista” päämiehelleen. 
Isännöitsijä sanoi korvausvaatimuksiin: ”Kun kerran saa pyytää enemmän, minullekin lisää!” Hän korotti vaatimustaan vielä lisää hovioikeudelle osoitetussa kirjeessään.

Oikeusaputoimiston asianajaja painotti minulle käräjäoikeuden tuomion jälkeen: ”Ei perintätoimiuhkailuja tarvitse nettiin laittaa. Äläkä nyt enää kirjoittele!” heittäen minut ulos! Onneksi minulle löytyi asianajaja muualta. Kyse ei ollut kunnianloukkauksesta vaan kosto rahalla, ja sananvapauden lopullinen rajoittamisyritys oikeuslaitoksen avulla.