PUTKIREMONTTI -blogi taloyhtiöstä

PUTKIREMONTTI -blogi taloyhtiöstä

2010/05/25

OHJE 9: Kysely vioista ja lopputarkastus

Kylpyhuoneen valmistuttua asukkailta pyydetään kirjallista palautetta kylpyhuoneen vioista. Kannattaa tehdä mahdollisimman tarkka ja pitkä lista. Jos puhuu osan, niitä ei noteerata tai muisteta. Pitkästä saatetaan korjata kaksi kohtaa, lyhyestä vain yksi. Kyselyn jälkeen ryhmä, jossa ovat työnjohtajat ja taloyhtiön edustajat, käyvät tarkistuskäynnillä ja listaavat asiat. Sitä en tiedä missä tai miten he päättävät mitä korjataan. Harvoin mitään suurta kuitenkaan! 

Lopputuloksen arviointia
Minusta taloyhtiön tulisi pienryhmän tai oman porukan kesken käydä katsomassa valmistuneet kylpyhuoneet eli tarkistaa ne, kun ne valmistuvat. Tarkastus tulisi toimittaa heti kun ensimmäiset asunnot valmistuvat, ei kahden kuukauden kuluttua, kuten täällä. Näin hallitus tietäisi pitääkö asioihin puuttua. 
Niin sanotut lopputarkastusryhmäkäynnit ja sitä edeltävä vikakysely ovat "esitys" muka tehokkaasta tarkastuskäytännöstä ja asukkaiden huomioimisesta. Niillä ei ole mitään tekemistä virheiden tarkastuksen ja korjauksen kanssa. Muutaman pikkujutun korjattuaan, loput vaietaan.
Ennen lopullista tarkastusta tulisi vielä tehdä kysely, mutta taisivat täällä unohtaa, koska vastaanottotarkastus tehtiin ilman niitä. En antanut hyväksyntää kylpyhuoneelleni.

Asukaskyselyjen virhelistat taloyhtiön käyttöön
Käytännön neuvoja asiaan jakaa seuraavasti Kiinteistöpostin artikkeli ”Erillinen toimikunta taloyhtiön työrukkaseksi”: remontin toimikunnan tehtävänä on seurata työtä koko sen toteuttamisen ajan ja vastaanottaa myös työtä valvovan raportit.
– Rakennustoimikunta hoitaa yhteydenpidon asukkaisiin eli kerää virhe- ja puutelistat ja analysoi ne yhdessä valvojan kanssa ja osallistuu vastaanottotarkastukseen.
– Virhelistat menevät usein pelkästään urakoitsijalle, mutta se ei ole Immosen mukaan oikea toimintatapa, koska taloyhtiöhän korjaushankkeessa on varsinainen sopimuskumppani ja siksi sen pitää olla tietoinen esille tulleista puutteista ja virheistä.
– Sen takia virhelistatkin ovat ehdottomasti tämän toimikunnan käsiteltäviä asioita. Toimikunnan tehtävä on koota kokonaiskuva siitä, minkälaisia virheitä ja puutteita on korjauksen jälkeen havaittu. Näin tieto välittyy paremmin myös taloyhtiön hallitukselle, Immonen vielä korostaa.

Keskeinen ongelma kaikessa on koko remontin organisaatio ja vastuunkanto. Kyllä hallituksen pitää olla se joka päättää ja ottaa asiat haltuunsa ja huolehtii taloyhtiön eduista (eli kaikkien osakkaiden eduista). Kannattaa olla tarkkana siitä, onko hallitus osaava päättämään asioita taloyhtiössä. Näille ei kukaan kuulemma autoaan huollettavaksi antaisi, mutta antoivat päätösvallan isoon remonttiin asunnoissaan!


Ei kommentteja: